Unia Europejska

Beneficjent Komet Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Promocja marki produktowej „My MODERN Home” na rynkach zagranicznych.” w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Rozszerzenie działalności eksportowej firmy. Dzięki realizacji projektu Komet zaoferuje na zagranicznych rynkach (m.in. na rynku perspektywicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie) produkty z branży meblarskiej, a przez to zwiększy swoje przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej My MODERN Home. Udział w targach w charakterze wystawcy, na czym firma skupia swoje działania, wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży.
Planowane efekty: Zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych, wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.
Wartość projektu: 565 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 424 425,00 zł

Beneficjent Komet Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wzrost znaczenia polskiej marki produktowej „My MODERN Home” przedsiębiorstwa Komet Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Rozszerzenie działalności eksportowej firmy. Dzięki realizacji projektu Komet zaoferuje na zagranicznych rynkach (m.in. na rynku perspektywicznym: Rosja) produkty z branży meblarskiej, a przez to zwiększy swoje przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej przedsiębiorstwa Komet. Udział w targach w charakterze wystawcy, na czym firma skupia swoje działania, wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży.
Planowane efekty: Zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych, wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.
Wartość projektu: 546 800,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 410 100,00 zł